3 תשובות
עם אני לא טועה כדי לרגל ולראות עם הדרך מעבר בטוחה ל 12 השבטים על תתפסי אותי על מילה תבדקי באינטרנט איזה ישן סספר שמות חחח
יהושע רצה לבדוק אם אנשי יריחו מוכנים להלחם, ומה טיב הארץ.
מוזמנת לקרוא על זה בקישור.
הוא רצה לבדוק על העמים שבארץ ולרגל אחריהם ולראות את החולשות והחוזקות שלהם