3 תשובות
כשמתחיל להיות קר מספיק..?
כשיתחיל להיות קר וכשיהיו יותר גשמים - מאמינה שעוד שבועיים בערך.
בסוף החודש אני חושבת שיהיה מספיק קר