3 תשובות
משה דיין ידע עוד אז כי: "מה שמותר לערבים ואף לעמים אחרים, לא יסולח ולא יכופר ליהודים ולישראל", האומות תמיד מצפות מאיתנו ליותר.
לפני הכל, מה זה פלסטין?
אכן, שטחי המדינות בכל העולם החליפו ידיים רבות, ונכבשו שוב ושוב. זה היה פעם.
לאחר שתי מלחמות העולם, כשראו לאן המצב התדרדר, החליטו מדינות העולם להקפיא את המצב וייסדו את החוק הבינלאומי.
לפי החוק הזה, גם אם יש מלחמה ומדינה כובשת שטח אחר, זהו מצב זמני, ועליה להחזירו בסופו של דבר (מה שלא עשינו). בזמן זה, עליה לדאוג לאוכלוסיה הכבושה (מה שלא עשינו), ואסור לישב בשטחים אלה אזרחים של המדינה הכובשת (מה שכן עשינו).
(הימין הישראלי חולק על זה)