4 תשובות
נתן אלתרמן, חיים נחמן ביאליק, אריק איינשטיין.
פתאום יבואו הילדים הסתומים:
סטטיק ובן אל בקלל
עוזי חיטמן ונעמי שמר
חיים נחמן ביאליק המשורר הלאומי
לאה גולדברג מוכרת מאוד, גם מתן אלתרמן