תשובה אחת
שואל השאלה:
אבל הרבה זמן היה וי מאתמול ואז כיבתי תפלאפון הדלקתי עכשיו ועשה 2 ויים ולא התחברה מאתמול
אנונימי