תשובה אחת
את הפרופיל אמרו לי במקום קבא ודפר שבוע אחריי