2 תשובות
יש כאלה שמקבלים כבר כמה ימים אחרי הצו הראשון ויש כאלה שרק אחרי שבועיים+
את הפרופיל אמרו לי במקום קבא ודפר שבוע אחריי