תשובה אחת
אל תתיחסי אליו אל תאמרי כלום זה יעצבן אותו