תשובה אחת
כי כלבים זאת חיה מפחידה וזה לגיטמי לפחד
אנונימית