3 תשובות
את מצמצמת רק את ה3 נראלי
נראהלי את צריכה לפתוח קודם את החזקות.
את מפרקת את ה6 למכפלות של 2 ו3:
5^3 5^2 ואת הארבע ל: 6^2 6^2.
אחר כל מצמצמים.
זה יוצא: 2^3 =9