3 תשובות
השפעת מנטוס על קולה (תגובה כימית)

שמן צף על מים, מתערבב כשמוסיפים סבון (זה צפיפות חומרים ותכונות של הסבון)

אפשר התאמת תכונות של חיות לסביבה שלהם, כמו הסוואה, אורך פרווה בהקשר לטנפרטורה וכאלו
מחזור החיים של כדור הארץ
השפעת לחץ אטמוספרי על רתיחה או קפיאה של נוזלים