4 תשובות
זה אותו דבר.
אותו דבר
זה אותו דבר, אבל בדרך כלל אומרים שדה על המקומות הקטנים יותר ונמל על הגדולים