תשובה אחת
הקול ממש יפה, אבל את צריכה טיפונת לעבוד על הדיקציה