2 תשובות
כי אין את זה בטלפון פשוט.
אין את זה בטלפון הזה גם לי היה את הטלפון הזה