תשובה אחת
כן, את הטופס הרפואי. שינו לך את התאריך, אך הטופס נשאר אותו דבר ולכן לא שלחו שוב.
אנונימי מומחית סטיפס