3 תשובות
שיעשו מה שטוב להן.
כלום, אם היא רוקדת בצורה נורמלית ולא בצורה של התקף אז שתהנה.
כישרוניות בטירוף. זה לא פשוט בכלל