4 תשובות
כן. העולם השתגע.
כן, זה העולם כיום
לאנשים חסרי חיים משעמם בחיים החסרי חיים שלהם.