11 תשובות
כן
מה צריכה?
ההודעות לא עובדות...
תשאלי כאן
שואל השאלה:
השאלה שלי אם אני צודקת? האם ההבטחה של ה' לעזור במלחמה עם 7 העמים (הכנעני, החתי, האמורי, החיווי, הפרזי, היבוסי, והגרגשי) הייתה בספר יהושוע פרק יא במי מרום?
אם זאת המלחמה בעצם, עם כל העמים, כי רשום שהם התאחדו יחד להלחם
אנונימית
כןכן
הם באמת התאחדו במי מרום להילחם יחד מול ישראל
שואל השאלה:
זאת אותה המלחמה? אני צדקתי? כי פשוט כל הזמן מזכירים את העמים האלה עם הבטחה רציתי לדעת אם זאת אותה המלחמה
אנונימית
אכן צדקת
לקח להם לכבוש את הארץ במשך כשבע שנים.
זה התחיל עוד מכבישת יריחו
שואל השאלה:
אבל שאלתי אם ספציפי זאת המלחמה הזאת?
אנונימית
כן
שואל השאלה:
השאלה אם הבנתי נכון פשוט מה שרשמתי למעלה
אנונימית