תשובה אחת
לא, אם יש לך נתונים מתאימים לתפקיד אחר, את יכולה לבקש ממיטב לנסות להתקבל או לקבל את התפקיד, או להגיש חריג אם הנתונים קצת יותר נמוכים ממה שנדרש.