תשובה אחת
הצבא? לא אי אפשר לראות שעה.. הם לא יכולים לדעת