4 תשובות
מה? למה שנדע דבר כזה? 0_0
למה שהן לא יצומו..
רגע, מה?
שנייה אני אשאל אותן
מאיפה לנו לדעת?