תשובה אחת
עדיף להתרחק ולסדר את המחשבות
באותו הנושא: