2 תשובות
שיחסמו, אני מניחה שאלה אנשים שאתה לא מכיר באמת במציאות, אז שיחסמו כמה שהם רוצים, הם בכלל לא מכירים אותך וההפסד כולו שלהם.
יש הרבה אנשים שחוסמים אנשים אחרים בגלל מלא סיבות, יש לי חברה שחוסמת כל בנאדם שני בלי סיבה, ויש כאלה שחוסמים בגלל זיכרון רע או כאלה שהם לא מכירים אותך וסתם עושים את זה, אל תתיחס לכך שחוסמים אותך, אם זה כל כך מפריע אתה יכול לשאול בסמס למה חסמו ואותך