6 תשובות
לא
לא.
אבל כל אחד עושה מה שנוח לו
איש איש באמנותו יחיה
אם את שומרת אז לא.