2 תשובות
מכיוון שספר התנ"ך נכתב על ידי יותר מסופר 1.
אני זוכר את השאלה הזו, המורה שלי הסבירה לנו שרוב הסיכויים שהתנך נכתב לא ע"י מישהו אחד והוא נכתב ע"י כמה סופרים שאוחדו לספר אחד.