2 תשובות
אסור להתאפר
מותר לפני כנעסת הצום
כן מותר לפני