3 תשובות
אני מניח שעוד לא, כי עדיין ניתן לבחור.
עדין לא