3 תשובות
חצי שנה אפילו יותר
תוך 5 חודשים אם זה רק פעמיים בשבוע
5 חודשים לפחות