4 תשובות
המשמעות היא לא לתליון, אלא לאותיות חי. אלו אותיות ששמים גם בסמלים כנגד "עין הרע". ה"חי" מסמל מזל ואושר, בגיאומטריה הוא שווה ל 18 שזה אמור להיות גם דבר בעל כוחות הפועל לטובת האדם ולהגנתו.

אני בטוח שישנם עוד פירושים, אבל אני לא נכנס לחקר הנושא, היות ולדעתי האישית (בלבד) זה חלק מהאמונה הפרימיטיבית שהשתרשה ביהדות והיא גובלת באמונה באלילים וכפירה באלוהים
כמו שמנשה יונה כתב, לאותיות חי, בגימטריה 18 יש משמעות חיובית ביהדות.
אם אני לא טועה זה גם אומר משהו שעם ישראל חי משהו כזה איזשהו פרוש מהתנ"ך. נראלי.
כל התליונים האלו הם עבור חילונים ומסורתיים בלבד, אולי גם כמה דתיים-לייט, בפרט אלו מחו"ל, לא תראו את זה אצל יהודים חרדים!

כמובן שיש למושגים אלו (חי, מגן דוד, שמע ישראל, וכדומה) מקורות ביהדות, אך מכאן ועד לייצר תליונים שכאלו המרחק רב!

הארגונים השונים של הציונות ברחבי תבל מעודדים תליונים אלו בתקווה שזה יגרום ללובש לשמור את הקשר שלו עם הקהילה הציונית-ישראלית.

כאן המקום להזהיר מהאיסור להיכנס לשירותים עם פסוקים כדוגמת "שמע ישראל" וכדומה.