20 תשובות
1.51 בת 13
אני 1.60 בת 13 (עוד 17 ימים 14 יאסס D:)
1.61 ו15
1.68 בת 14

בן 14

גובה 175
1.72 בן 17
בת 15.5 גובה 1.70
1.59 בת 16
1.69 ו16
בת 14
גובה 1.56
בת16
גובה1.68
בן 16
1.9
1.66 עוד מעט 15
אוף כולם בגובה המתאים להם: (
1.57 בת 17
אנונימית
1.66 ועוד 3 חודשים בן 17
עוד 3 חודשים 16 ו 1.57
בת 15 1.70
אנונימית
בת 16, 1.50. אין ביכולתי לגבוה יותר.

*מוגש כשירות לציבור החושב שהוא נמוך*
אנונימית