7 תשובות
מותר מה יעשה חרדי שנולד באנגליה?
כן מותר חחח
ברור שכן
לאיזה מצב הגענו:
מותר
למה שיהיה להם אסור?
בטח שמותר.
מותר, אך הירושלמי מתאר דיבור בעברית כחלק ממכלול מצוות: "כל מי שהוא קבוע בארץ ישראל, ואוכל חוליו בטהרה, ומדבר בלשון הקודש, וקורא את שמע בבוקר ובערב, מובטח לו שהוא מחיי העולם הבא. (מסכת שבת, פרק א, דף ט)
ברור שמותר