3 תשובות
תתנתק מכל מה שעשוי להזכיר לך אותה. תעסיק את הראש שלך במחשבות אחרות בכל פעם שהיא עולה לך למחשבות. תסיח לעצמך את הדעת דרך משפחה, חברים, תחביבים, תכוון את תשומת ליבך לדברים אחרים ותתרכז בהם.
תחשוב על דברים אחרים יותר משחמחים ואל תראה לה שאתה מתגעגע
אתה במצב שלי
אתה צריך להעסיק את עצמך היומיום למלאות תלוז שלך במון דברים שלא תעסיק תחשיבה שלך עליה
ואל תדבר איתה, תחסום אותה מכל כיוון אפשרי כמו שאני עשיתי
ופשוט תן לזה זמן זה יעבור כי הזמן עושה את שלו ובסוף תגיע מישהי יותר טובה בשבילך.