3 תשובות
אם הכללים על דירה חלים על משק, לא צריך לשלם.
במידה ואתה מתכוון שאתה מוכר נחלה, אזי ניתן יהיה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק, לבקש פטור עבור דירת מגורים אחת. במידה וקיימת דירה נוספת, לא תקבל בגינה פטור. כמו כן תמוסה עבור זכויות הבנייה הנוספות במידה וקיימות (ובד"כ קיימות זכויות נוספות בנחלות).
במידה ואתה מוכר משק עזר במושב, אזי ניתן לבנות רק בית אחד ובמידה והבית מנצל את מלוא הזכויות, תוכל לקבל פטור ממס שבח.
בהצלחה.
משה פרחי, שמאי מקרקעין
farhimo@gmail.com
משה פרחי, שמאי מקרקעין
כדי להשיב יש צורך בפרטים נוספים. מה בנוי על הקרקע? האם היתה מכירת נכס על ידי אשתך? האם קימות זכויות לבניה נוספת?
עו"ד שי עקרבי מומחה סטיפס