תשובה אחת
תשאלי אותו אם הוא רוצה לצאת או שפשות אל תשימי לב