תשובה אחת
לא אני הייתי מפחדת מידי את צריכה להיות זהירה בקטע הזה