3 תשובות
אני חושבת שזה יותר מעליב את התלמידים
יכול להיות, כי היא יכולה לקחת את זה מכוונה שוואלה אני לא יודעת לחנך.
זה מעליב