3 תשובות
רואים לו בפרופיל שרשום לו אימייל בכחול או טלפון..
בכחול
שואל השאלה:
אם זה ככה אז בטוח ב-100% שיש לו חשבון עסקי?
זה לא יכול להיות רשום בחשבון רגיל?
אנונימי
כן ולא