5 תשובות
Videoshow
KineMaster, VivaVideo
באיפון אפליקציה מוושלמתת- imovie
שואל השאלה:
אבל באף אחת מהן אי אפשר להוסיף כתוביות..
באפליקציה שלי אפשר
יש אפשרות לעשות שהכיתוב יהיה למטה, זה כתוביות וזה מעולה