4 תשובות
מצחצחת שיניים
אנונימי
חולמת (חולה מת)
שוכבת - בגלל שאישה כל לילה שוכבת (לישון- לחרמנים שפה) ובן עושה את זה רק פעם אחת, שהוא הוא מת. בגלל שאז הוא הופך לגופה וגופה זה נקבה אז הוא שוכבת.
אנונימית
ספונג'ה