8 תשובות
שואל השאלה:
ואיך שם גם ערסים וכאלה ויושבים בגנים בלילות?
אנונימי
שואל השאלה:
והבנות שם עם הבנים וזה?
אנונימי
שואל השאלה:
והם שומרים שם נגיעה?
אנונימי
שואל השאלה:
אני שואל לרוב.. לרוב שומרים?
אנונימי
אני גרה בהתנחלות והישוב שלנו דתי, אך יש אצלנו גם חילונים. הם מכבדים כי הם גם באים מבית דתי בדרך כלל. יש אצלנו גם כמה לא- יהודים (גויים). רובנו דתיים ככה שאין באמת מחלוקות, כל אחד עושה מה שטוב לו ברמת העיקרון.
רגוע אצלנו מאוד יחסית לערים, ויחסית ליישובים אחרים בערך אותו הדבר.
אנחנו גם מסתובבות עם הבנים של השבט, זה ממש לא משהו אסור, גם יש אצלנו חברויות של מלא שנים. ורוב הבנות בשבט אצלנו שומרות נגיעה, כנ"ל לבנים. כמובן שיש מיעוט של בנות שמתנהגות שונה לגמרי והתרחקו מהדת. אין אצלנו שום דבר שלא מוכר גם בציבור חילוני. ולצערי, גם כאן יש ערסים):
אנונימית
ישוב דתי זה מקום בו רוב הקהילה דתית. יש בית כנסת, בית ספר דתי, יש הסכם שהאנשים הלא דתיים בו צריכים לכבד את אופי היישוב כמו חילול שבת ברבים וכ"ו.
ישוב של אנשים דתיים בלבד.
ישוב עם אנשים דתיים שומרי תורה ומצוות
זה לא מחייב מקום רגוע