9 תשובות
אתאיסטים*
לא מאמינים בדת.
אתאיסטים זה אנשים שאין להם אמונה מבחינה של אלוהים. והם עושים מה שכל אדם אחר עושה חוץ ממצוות וכאלה.
לא מאמינים באלוהים הם עושים שמח
אנשים שלא מאמינים באלוהים הם לא עושים כלום (?)
אתאיסטים, לא מאמינים בישות עליונה.
*אתאיסטים.
אנחנו לא עושים שום דבר מיוחד, בסך הכל לא מאמינים בדתות ובישויות אלוהיות.
אטאיסטים הם אנשים שלא מאמינים בשום כוח עליון ובשום דת
אתאיסטים.
לא מאמינים בישות על טבעית במקרה זה אלוהים מכל הדתות.
אתאיסטים הם מי שדוגלים באתאיזם.
אַתֶאִיזְם הוא דחיית האמונה בקיומן של ישויות אלוהיות. במובן צר יותר, אתאיזם הוא העמדה או האמונה הספציפית לפיה אין ישויות אלוהיות. בהגדרה על דרך השלילה אתאיזם הוא היעדר אמונה בקיום אלוהים או ישויות אלוהיות כל שהן.