תשובה אחת
כבר ענו לך את יודעת -_-
אי אפשר לדעת מה זה אומר בדיוק. או שירד ךו ממך והוא לא בקטע או שהוא דלוק והוא מכחיש או שהוא לא בדיוק מת עליך