4 תשובות
לא
החג הוא יומיים ואחריו נכנסת שבת לכן החנויות יהיו פתוחות רק ביום ראשון