9 תשובות
בית גדול וחדר קטן
בית קטן וחדר גדול. החדר יותר חשוב לי משאר הבית, ואני מבלה יותר זמן בחדר.
בית גדול וחדר קטן
בית גדול וחדר קטן
בית גדול וחדר קטן לפי דעתי
בית גדול וחדר קטן.
לגמרי בית גדול וחדר קטן.. זה גם מה שיש לי עכשיו אז..^-^
בית גדול וחדר קטן אני יותר בכל הבית מאשר בחדר וחוץ מזה תחשבו גם כן על כל מי שנימצא בבית..
יש לי עכשיו חדר מטר על מטר ובית גדול והייתי מתה לחדר גדול אז אני הייתי מעדיפה בית קטן וחדר גדול