7 תשובות
לא.
לא הרבה אבל יש
בכלל לא הרבה. קצת.
כן, זה דבר שקורה כשלבני אדם יש את זכויות היוצרים הבלעדיות על המילה "טוב" והם יכולים לתת לה כמה משמעויות שירצו..
יש דווקא, נדירים, יש פה באתר למשל רק צריך לחפש