2 תשובות
כן. זכותך לשבת, אתה תפסת את המקום קודם.
והיו מקומות ריקים אז ברור שזה בסדר.
כן, לא היית אמורה לקום כי היו המון מקומות באוטובוס
באותו הנושא: