4 תשובות
מציעה לך לבדוק עם סרט מדידה. יש תרשימים באינטרנט של איך לעשות את זה.
שואל השאלה:
סרט מודד רק היקף..
אנונימית