10 תשובות
בסדר
אם הכל טוב אז תרשום הכל טוב אם הכל לא טוב אז תרשום הכל טוב כי אז השיחה תתפתח ושעות תתכתב איתו
או כזה מורתי כזה מצויין
בסדר מה איתך?
"בסדר, מה איתך?"
אני הייתי מסנן.
תרשום לו בסדר או משהו
היי ***, הכל בסדר תודה משהו כזה
הכל בסדר טודו בום
אנונימית
הייתי עונה בסדר או מסננת תלוי אם השיחה תהיה שעתיים או לא
Hi bitchhhhh!
'__'
סתם
הייתי מסננת לול