2 תשובות
כם
מאוד.
הגיל ממש גדול לי אבל זה נשמע שיש לו אופי ממש מתוק
אנונימית