8 תשובות
מקווה שאחרי הצבא
ברגע שאני מסיים את כיתה יב
בתכנון כרגע אז בצבא בערך.
כשאני אתחתן בעז"ה
מקווה ש18/19
אחריי הצבא
אחרי צבא כנראה
מקווה שאחרי הצבא או בערך בגיל 23