תשובה אחת
מזה החוצפה הזאת למה להכליל את כולן
אני גם יכולה להגיד שכל הבנים הם חרא זה למה